Photo Bengt Alm

Photo Bengt Alm

It´s all about the Story

Som Kompositör för film och teater är min och musikens roll att hjälpa till att berätta historien.

Mitt mål att varje berättelse ska få sitt eget universum där allt handlar om hur historien ska nå fram till publiken.